Puur Snel
Omgaan met klachten

Omgaan met klachten

Omgaan met klachten

Mensen kunnen om verschillende redenen een klacht indienen. Een afspraak die niet na is gekomen, de kwaliteit van een product of dienst, en zo zijn er nog legio voorbeelden op te noemen.
Een ontevreden klant vertelt dit ook maar al te graag door aan anderen. Een goede reden dus om een klacht serieus te nemen en deze aan te pakken.
Een klacht kan ook een uiting van betrokkenheid zijn, de klant geeft jou een kans om het goed te maken. Pak die kans dan ook met beiden handen aan!

Resultaat

* Je bent in staat de klant beter te begrijpen.

* Je leert door de ogen van de klant te kijken.

* Je creëert meer klanten binding en good-will van de klant.

* Je leert beter doorvragen om het onderliggende probleem te achterhalen.

* Je leert de regie te houden in een gesprek.